8.6.11

ԿԱՄՔ+-ի վերածնունդը

Այսօրվանից ահա վերածնվում է ԿԱՄՔ+-ը`  ԳՈՒՄ ՀԿ-  ի թերթը:

No comments:

Post a Comment